Hier tank je korting!

Mazout? Snel geleverd!

Hier tank je korting!

Bosstraat: nog scherper geprijsd

Leveren? 'n Telefoontje volstaat!

Accijnsterugvraag professionele diesel

Accijnsterugvraag professionele diesel  tot 24 cent recupereren!!!!!!!!

(ook buitenlandsTransporteurs hebben recht op teruggaaf van een gedeelte van de betaalde accijns op de diesel van in België.)
Professionele diesel
Sinds 2009 kan men onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen om de bijzondere accijnzen op diesel terug te vorderen. Deze bijzondere accijnzen noemt men “professionele diesel.
Vanaf 01 januari 2023 kan je €0.0604384/liter recupereren. Dit is een stijging tegen over de vorige 2 jaar (€0.2269716/l in 2022 en €0.2476158/l in 2021). 
Wie komt in aanmerking:
Iedereen die een voertuig heeft van meer dan 7.5 ton, taxi’s en bussen komen in aanmerking.
Ook al ben je geen vervoerder, en gebruik je de vrachtwagen om je eigen goederen te vervoeren.
Er wordt geen verschil gemaakt of u over een eigen tankinstallatie beschikt of tank aan een tankstation. Met een eigen tankinstallatie dient u over een registratiesysteem te beschikken zodat u bij een eventuele controle kan aantonen welk voertuig wanneer en hoeveel tankt.

De procedure die u dient te volgen om de accijnsteruggaaf van diesel te kunnen genieten:
1) U dient een vergunning “energieproducten en elektriciteit” aan te vragen bij de federale overheidsdienst financiën. Dit doet u via dit formulier: Energieproducten en elektriciteit 2011 NL. De handleiding hoe u het formulier invult en waar u het naar dient op te sturen vindt u hier: Verklarende nota 2017 NL. N.b.: De productcode voor diesel is 22.
2) Eens u in het bezit bent van deze vergunningsnummer kan u via deze weg de accijnsteruggaaf aanvragen: https://eservices.minfin.fgov.be/webForm/public/pdie/pdie.jsf. U moet de aangemaakte aangifte afdrukken, ondertekenen en per post opsturen naar de dienst Professionele diesel:

Administratie der Douane en Accijnzen
Dienst Professionele diesel
Administratief Centrum Kruidtuin – Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 3201
1000 Brussel
Voor Belgische bedrijven is er ook een online applicatie beschikbaar voor de accijnsteruggaaf: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/pdie-de-online-applicatie-voor-professionele-diesel
Voor vragen:
Centrale Administratie van Douane en Accijnzen, dienst Accijnsprocedures
North Galaxy
Koning Albert II laan 33
1030 Brussel
Tel. 02 576 62 31, 02 576 35 88 of 02 577 34 30  fax 02 579 51 29
email: accijnsprocedures.douane@minfin.fed.be
De terug te vorderen accijnzen bedragen:
Periode vanaf 19/07/2018:
0,2476 EUR/liter