Hier tank je korting!

Mazout? Snel geleverd!

Hier tank je korting!

Bosstraat: nog scherper geprijsd

Leveren? 'n Telefoontje volstaat!

De mazoutcheque aanvragen

Mazoutcheque

Premie van 300 euro

 Ook stookolie ontsnapt niet aan de stijgende prijzen, daarom heeft de overheid de stookoliepremie ingevoerd. Onlangs (september 2022) werd deze nog verhoogd naar 300 euro.

Wat is de mazoutcheque?

 • Het is een toelage die één keer wordt uitgereikt. 
 • Je krijgt 300 euro gestort als er bij jou minstens één keer stookolie werd geleverd voor de verwarming van je woning.
 • Bij meer dan één levering in die periode krijg je de  verwarmingstoelage toch maar één keer.  

Voor wie is de mazoutcheque?

 • Iedereen die gedomicilieerd is in een eengezinswoning of een appartement kan de tussenkomst aanvragen.
 • Per gezin, gedomicilieerd op hetzelfde leveringsadres, kun je maar één cheque aanvragen.

Wie betaalt de premie uit?

 • De FOD Economie zal de aanvragen controleren en is verantwoordelijk voor de uitbetaling van de mazoutcheque op het bankrekeningnummer dat je op je aanvraagformulier hebt vermeld.
 • Om te checken of je aanvraag helemaal volgens de regels is, kan de FOD Economie aan je stookolieverdeler vragen om bepaalde gegevens te bevestigen.
 • Jouw stookolieverdeler kan de premie dus niet zelf in mindering brengen op de factuur.
 • En je mag het bedrag ook niet afhouden bij de betaling van je leveringsfactuur.

De premie online aanvragen

Je kan het formulier online invullen en dan digitaal ondertekenen met je identiteitskaart of ItsMe: 

premie online aanvragen

(N.B. Soms lukt het ingeven van het rekeningnummer niet goed, let erop dat u de rekening invult met de courante spaties ingeeft (dus een formaat zoals BE12 1234 1234 1234).

De premie via papier aanvragen

Wie geen internet heeft of de premie voor iemand anders aanvraagt, kan dat via de papieren weg doen. Het aanvraagformulier is bij ons te verkrijgen of hier te downloaden:

 

Verder heb je nodig: rijksregisternummer van de aanvrager, een kopie van de stookoliefactuur en een bewijs van betaling van die factuur (bvb bankafschrift).

  Vervolgens stuur je de aanvraag aangetekend naar:
  • FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
   Algemene Directie Energie - Cel Mazoutpremie 300 euro
   Koning Albert II-laan 16
   1000 Brussel

De FOD Economie beslist binnen twee maanden na je aanvraag en ten laatste op 15 juni 2023 (datum onder voorbehoud) of je aanvraag ontvankelijk is.

Voorbeeld papieren aanvraag

 • Voor de levering van mazout heeft u van ons een factuur ontvangen. Neem deze bij de hand, vervolgens heeft u het klantnummer nodig, het factuurnummer en de leveringsdatum (zie rode pijlen op onderstaand voorbeeld): Neem het factuurnummer over ZONDER DE "L"

   
 • Vervolgens kunt u het aanvraagformulier invullen,

   vb. klant nummer*12345
 •    factuurnummer* 2201123 (ZONDER DE "L" OVERNEMEN)

Nog vragen?